Bestyrelser og Udvalg

Bestyrelse
Formand: Poul Erik Bermann
Næstformand: Kasper Willumsen Kragh Jeppesen
Kasserer: Jens Nielsen
Sekretær: Elsebeth Sehested
Best. medlem: Tove Nielsen

A. Suppleant, Kasserer: Ebbe Overgaard
B. Suppleant, Sekretær: Claus Dahl
C. Suppleant: Martin Bang Dahl
Revisor: Lone Steiness
Revisor suppleant: Claus Bermann

Værdiansættelsesudvalg
Formand: Poul Erik Bermann
Sekretær: Kasper Willumsen Kragh Jeppesen
Medlem: Charlotte Markvardsen

Opdateret: den 16. juli 2018

Der er lukket for kommentarer.