Hvem var Just Andersen

Just Andersen 1884 – 1943

daab
Fra kirkebogen

Just Andersen 1884 – 1943
Just Andersen blev født den 13. juli 1884 i Godhavn – Qeqertarsuaq – på Grønland. Forældrene var Martha Elisabeth Ingeborg Carlsen og Niels Alfred Andersen. Faderen var inspektør og skifteforvalter i Nordgrønland, og Just Andersen tilbragte de første 10 år af sit liv på Grønland. Opvæksten i den flotte og farvestrålende natur og blandt de lokale kom til at påvirke Just Andersens fantasi og hans kunst.

Det er blevet fortalt, at han som 8-årig under et uvejr var savnet i forældrenes hjem. Efter et stykke tids eftersøgning fandt man Just Andersen i et udhus foran et lille kighul, der vendte ud mod klipperne og det oprørte hav. Han stampede med fødderne og sang i vilden sky om kap med bølgernes buldren og stormens hylen. Det skulle være en grønlandsk solosang, en slags krigssang til ære for naturen og elementernes rasen.

Just Andersens barnlige og fyrige sang var måske det første ubehjælpsomme udslag af hans kunstneriske skabertrang. Just Andersen kom i 1894 til Danmark og begyndte at gå i skole på Sorø Akademi, hvilket var en vanskelig tid for ham. Han havde svært ved at begå sig mellem sine skolekammerater og havde et neutralt forhold til lærerstaben. I år 1900 døde hans far, og han kom i lære som dekorations-billedhugger hos H.C. Lamberg Petersen. Senere lavede han adskillige designs for mange kendte sølvsmedjer, såsom A. Michelsen og P. Hertz. Just Andersens eget værksted gav de bedste danske designfirmaer stor konkurrence, og Justs arbejder målte sig i anerkendelse med de store mestre, f.eks. Georg Jensen, som også var en nær ven.

Just Andersen var hans kunstnernavn, han var barn af skønvirketiden og blev en dansk verdensberømthed inden for sit område. Han designede hverdagsbrugskunst til den brede befolkning og producerede det i forskellige slags metaller – sølv, bronze, tin og diskometal, hvilket gjorde det muligt at sælge produkterne til priser, så alle kunne erhverve dem – og det gjorde de.

Just Andersen skabte også en række sandstens-statuetter i Nexø-sten opblandet med cement (1940-45).

Georg Jensen blev især kendt for sit sublime sølvarbejde, hvorimod Just Andersen kastede sig over bronze og ikke mindst materialet diskometal, som er en legering, der minder om tin. Den består af bly og antimon, som var JustAndersens egen opfindelse, og er opkaldt efter hans fødeegn i Grønland, nemlig Diskobugten. Legeringen med efterfølgende overflade-behandling efterligner så at sige patineret bronze. Diskometal blev en bragende kommerciel succes, selvom bronzen stadig var foretrukket i de bedre kredse. Hans former rensedes for overflødig pynt, og han er en fin repræsentant for den moderne danske nyklassicisme. Han fandt dog også inspiration i arkaiske og oldnordiske formsprog, som vandt gehør på den store verdensscene. Stilmæssigt hører han vel mest til Art Deco- bevægelsen, selvom hans arbejde tydeligvis går langt ud over klassisk Art Deco-stil. Just Andersens popularitet skal dog ses i sammenhæng med denne stilarts succes i 20’erne og 30’erne, da materialevalg og formgivning uden tvivl har talt til den gode smag på det tidspunkt.

ÆGTESKABER
Ciselør Alba Mathilde Lykke og Indendørsarkitekt Esther Nielsine Jakobine Petersen – Just Andersen havde ingen børn.

STEMPEL

 

 

 

FORM
Just Andersen bestræbte sig på at skabe modeller, som rammer det, han betegner som den ”Nordiske Form” – ”den enkle, fortættede kraft udtrykt i den bløde
runding, et følelsesmæssigt udtryk for den forening af fasthed og mildhed, som er vor karakters særkende”.

For at nå hertil fandt Just Andersen inspiration i fortiden, bl.a. arkaisk kunst, sin grønlandske opvækst og mødet med den store natur, også i form af de indsamlinger til naturvidenskabeligt brug, som han stiftede bekendtskab med, når inspektionsskibe lagde til kaj i hans barndomsby. Iagttager man hans former, ses tydeligt, hvordan han i sine modeller formåede at vise linjer, som rækker langt bagud i tid, samtidig med at han forenkler og indbygger fremtid og stadig viser sin kærlighed til skønvirkestilen.

MATERIALER
Med tinnet skabte han et ”borgernes sølv”, fordi han arbejdede sig frem til en særlig proces, der gav det en hidtil uopnået glans, men stadig til en pris, som gjorde det attraktivt for almindelige mennesker.

PRODUKTION, VIRKSOMHED og FORRETNINGER
Just Andersen benytter sig af nye produktionsmetoder og anvender maskinel fremstilling som hjælp til mange af sine modeller. Da han selv er unik både som kunstner og håndværker og derfor hele tiden har detaljerne og brugsvenligheden for øje, lykkes det til fulde. På udstillinger er Just Andersens produkter efterspurgte, og i 1918 grundlægger Just Andersen og hans første kone, Alba Mathilde Lykke (1882 – 1963) en virksomhed i beskedne omgivelser, men som hurtig kræver mere plads.Just Andersen AS – 25 års jubilæum

Virksomheden Just Andersen A/S fik forretninger i København og i flere af verdens store byer som Berlin, Paris, New York, Los Angeles, London.

I 1929 indgår man et økonomisk samarbejde med Guldsmeds Aktie Bolaget i Stockholm efter flere års samarbejde og bliver nu et aktieselskab. Ved Just Andersens død i 1943 havde virksomheden samme år haft 25 års jubilæum. På dette tidspunkt havde virksomheden en medarbejderstab på ca. 75 personer.

Efter Just Andersens død føres virksomheden videre af Alba Just Andersen og Ellen Schlanbusch.

I 1969 opkøbes Just Andersen A/S af A. Michelsen, som er ejet af Den Kongelige Porcelainsfabrik. I 1985 lukkes Just Andersen-delen, mens George Jensen Sølvsmedje, A. Michelsen, Den Kgl. Porcelainsfabrik og Holmegaard Glasværk samles i Royal Copenhagen A/S.

UDSTILLINGER
Just Andersen skabte megen opmærksomhed omkring sine arbejder. Han deltog på verdensudstillinger fra 1918 og havde flere store separatudstillinger i udlandet. Han modtog mange priser og æresbevisninger, og ikke mindst er han repræsenteret på museer rundt om i verden, bl.a. Metropolitan Museum i New York.

I 1931 havde Just Andersen en separatudstilling på Kunstindustrimuseet med 400 forskellige modeller.

SAMLET PRODUKTION
Der er tilsyneladende ikke noget overblik over det samlede antal modeller, som Just Andersen og virksomheden Just Andersen A/S har fremstillet og sendt ud i verden.

GRAVSTED, RÅBY KIRKE
Foto taget den 30. marts 2013

gravsten

Der er lukket for kommentarer.