Invitation til en spændende aften om Roskilde i 1970’erne, den lokale billedhugger Gudrun Lauesen og kunsthåndværkeren Just Andersen…

Film- og foredragsalen i Danske Bank, indgang Palæstræde, 4000 Roskilde
Den 27. oktober 2016 kl. 19:00 til ca. 21:15


Passionerede medlemmer udstiller Just Andersen arbejder

130716_invitation


Officiel indkaldelse til Just Andersen Selskabet af 13. juli 2012´s generalforsamling

Kære medlem,

Hermed indkaldes du til generalforsamling den 13. juli 2016, i Just Andersen Selskabet af 13. juli 2012.

Generalforsamlingen finder sted i det gamle Rådhus, Byens hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.

Dagens PROGRAM:

  • Kl. 15:00 – 17:15, holder vi en Just Andersen udstilling, der er åben for offentligheden. Medlemmerne tager nogle af deres Just Andersen / Just Andersen A/S genstande med. De udstillede genstande må gerne sælges, byttes eller bare udstilles. Så skal vi selvfølgelig også hygge og viden-dele. Udstillingen skal pakkes ned inden generalforsamlingens start, da vi skal spise middag i samme lokale.
  • Kl. 17:30, da Just Andersen på dagen ville være fyldt 132 år, så skal vi have lagkage og kaffe/the.
  • Kl. 18.00, generalforsamlingen starter
  • Kl. 19:00, middag – under middagen er der plads til taler og spørgsmål om Just Andersen´s arbejder.

Dagsorden iht. til foreningens vedtægter

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag, 1. ændring af vedtægter.
6. Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsen og suppleanter
A) Formand (Poul Erik Bermann, ønsker genvalg), B) Kasserer (Kent Qvistorff, ønsker genvalg)
C) Sekretær (nyvalg, for et år), samt tre suppleanter (nyvalg)
8. Valg af revisorer (ønsker genvalg) og revisorsuppleanter (ønsker genvalg)
9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Poul Erik Bermann
Stifter & Formand

PS: Hvis nogle ønsker et regnskab tilsendt inden generalforsamlingen, kan kassereren kontaktes fra fredag den 10. juli 2015 på kent@concilium.info og få et eksemplar tilsendt.

Indkomne forslag, 1. ændring af vedtægter.

Ændring i § 2 – Formål
At skabe fundamentet til etablering af et Just Andersen Museum i år 2015.

Ændres til
At skabe fundamentet til etablering af et Just Andersen Museum.

Ændring i §4 – Generalforsamling 
På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, undtagen ved vedtægtsændringer, som skal ske ved urafstemning blandt alle foreningens medlemmer. Hvert medlemskab har én stemme.

Ændres til
På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, undtagen ved vedtægtsændringer, hvor der kræves 2/3 flertal af de stemmeberettiget på generalforsamlingen. Hvert medlemskab har én stemme.


Invitation: Foredrag om Mogens Francesco Ballin og Just Andersen i Sakramentskirken d. 7. april 2016

Foredrag om de to store kunsthåndværkere
Mogens Francesco Ballin og Just Andersen i Sakramentskirken
Nørrebrogade 27, 2200 København N
Den 7. april 2016 kl. 19:00.

Invitation-sakramentskirken


Invitation til foredrag om billedhugger Elna Borch (1869-1950)

Foredragsholder Lotte Fang, Roskilde

Det gamle Rådhus, Stændertorvet, 4000 Roskilde
Mandag den 19. oktober 2015 kl. 19:00 til 21:00

191015_JA_foredrag_Elna Borch


Invitationer: Roskilde 1. maj og Odense 25. april 2015

Just Andersen Selskabet af 13. juli 2012 har hermed fornøjelsen af at invitere til følgende arrangementer. Klik på invitationerne for at se dem i fuld størrelse.

invitation-1maj-2015Invitation-odense-25.april-2015


Sæt X i kalenderen 1. maj – JUST ANDERSEN MUSEUM ÅBNES

Stifter og Formand Poul Erik Bermann offentliggjorde sit nyeste “Just Andersenskud” på den meget frodige “plante” nemlig:
At den 1. maj i år åbnes en permanent offentlig tilgængelig samling (museum) med over 500 Just Andersen og Just Andersen A/S genstande.
Stedet bliver i Roskilde.
Læs resten


Deltag i stor Just Andersen aften med Vinmenu, Udstilling & Foredrag


Onsdag den 18. marts 2015, Kl. 18:30 – ca.21:45
Strandmøllekroen, Strandvejen 808, 2930 Klampenborg

Se invitation til foredrag og middag på Strandmøllekroen den 18. marts 2015
Læs resten


Invitation – Medlemsmøde

Dette galleri indeholder 3 billeder.

  ——————————————————————————————————— Mandag den 9. marts 2015 – Kl. 19:00 – 21:00. Det gl. rådhus, Stændertovet, 4000 Roskilde Aftenens program: 1. Temafordrag om Tupilakker 2. Verdenspræmier på Just Andersen samling Tema: Tupilak – Magiske figurer fra Grønland foredrag af Birte … Læs resten


Indsættelse af Josephine af Rosenborg som Protektrice

En flot eftermiddag, hvor 35-40 Just Andersen “fan” havde taget en timeout i julehyggen og var med til at gøre denne dag historisk og uforglemmelig, på Strandmøllekroen. Jeg ved, med Josephin af Rosenborgs indtræden, som protektrice i Just Andersen Selskabet, vil vi rykke en liga op.
Tak til Kasper for musikken og tak til vores blomster pige – Sofia og ikke mindst tak til alle jer, fordi I er jer, for uden jer – er vi INTET.
Læs resten