Foreningen ejer en samling af Just Andersen genstande 1400 enkeltstykker i alt
Samlingen er opstået ved donationer til Just Andersen Selskabet af 13.juli 2012.
Samlingen indeholder både genstande produceret i stort antal på Just Andersens Fabrik i tin, disko og
bronze , men også unikagenstande som ´tegninger, malerier , og keramik.
Samlingen er nedpakket og befinder sig på et lager.
Hvis du vil donere genstande til Just Andersen Selskabet kontakt Ellen Warring , ellenwarring53@gmail.com
eller tlf. 64752424.
Vi mangler primært figurer i disko og nexøsten samt lamper i disko.
Dersom foreningen har genstandene i forvejen, kan de blive solgt til fordel for foreningens virke . Dette
bliver oplyst til giver ved afleveringen.

Et udvalg af Just Andersens arbejder