Just Andersen Selskabet

Just Andersen Selskabet

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til kunstneren Just Andersen og hans kunst.


Foreningen afholder foredrag, og andre arrangementer.


Som medlemmer optages alle med interesse for Just Andersen og Just Andersen A/S . I dag består
medlemsskaren både af samlere, tidligere medarbejdere, historikere, kunsthistorikere, slægtninge til
Just Andersen og mange andre.


Et vigtigt formål for foreningen er at opbevare, registrere og formidle foreningens samling. Derudover
planlægger foreningen udstillinger.


Foreningens logo er, hvilket foreningen som de eneste har fået tilladelse til at anvende af
Georg Jensen, Royal Copenhagen, der opkøbte Just Andersen.


Foreningens vedtægter kan ses her link